Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


51
KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU VÀ CÁC CHỈ SỐ LIPID MÁU TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
INVESTIGATION OF CORRELATION BETWEEN SERUM URIC ACID LEVELS AND LIPID PROFILE AT COMMUNITY HEALTH CARE CENTER
Phạm Diễm Thu*, Vũ Trần Thiên Quân**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:KHCB - YTCC  Trang:34352
GIÁ TRỊ CỦA BỘ CÂU HỎI IPAG TẦM SOÁT HEN CHO CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VALIDITY OF THE IPAG QUESTIONNAIRE IN SCREENING ASTHMA FOR THE COMMU-NITY IN HO CHI MINH CITY
Lê Quốc Bảo*, Trần Ngọc Trung*, Lê Thị Tuyết Lan**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:KHCB - YTCC  Trang:34753
YẾU TỐ WIDMARK CHO NỒNG ĐỘ ETHANOL TRONG HƠI THỞ CỦA SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN Ở KHOA Y ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
WIDMARK FACTOR FOR BREATH ALCOHOL CONCENTRATION OF STUDENT VOLUNTEERS AT SCHOOL OF MEDICINE-VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HOCHIMINH CITY
Đặng Nguyễn Tường Vân*, Nguyễn Xuân Cẩm Huyên*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:KHCB - YTCC  Trang:35254
SỬ DỤNG RƯỢU BIA CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SỐ 3 AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2015
ALCOHOL CONSUMPTION AMONG STUDENTS AT SENIOR HIGH SCHOOL NUMBER 3 AT AN NHON DISTRICT, BINH DINH PROVINCE IN 2015
Nguyễn Thị Minh Khai*, Phạm Nhật Tuấn**, Nguyễn Đỗ Nguyên**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:KHCB - YTCC  Trang:35855
TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN SUY TIM ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI VIỆN TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ADHERENCE TO TREATMENT AMONG HEART FAILURE OUT-PATIENTS AT HEART INSTITUTE AT HO CHI MINH CITY
Hoàng Văn Cường*, Nguyễn Đỗ Nguyên**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:KHCB - YTCC  Trang:36556
NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NGOẠI TIÊU HÓA BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2015
RISK OF SURGICAL SITE INFECTION AND RELATED FACTORS AT DIGESTIVE SURGERY DEPARTMENT OF CHO RAY HOSPITAL IN 2015
Lê Thị Hạnh*, Lâm Việt Trung*, Trịnh Công Thức**, Trịnh Thị Khánh Hải*, Phạm Nhật Tuấn***, Nguyễn Đỗ Nguyên***
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:KHCB - YTCC  Trang:37257
NHẬN DIỆN SỐT RÉT NGOẠI LAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA DỊCH TỄ HỌC TẠI XÃ ĐĂK NHAU, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC
IDENTIFICATION OF IMPORTED MALARIA BY EPIDEMIOLOGY SURVEY METHOD IN DAK NHAU VILLAGE, BU DANG DISTRICT, BINH PHUOC PROVINCE
Lê Hữu Hòa*, Nguyễn Đỗ Nguyên**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:KHCB - YTCC  Trang:37858
TỈ LỆ CHO CON BÚ TRONG MỘT GIỜ SAU SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
FACTORS ASSOCIATED WITH EARLY BREASTFEEDING INITIATION AT HUNG VUONG HOSPITAL, HO CHI MINH CITY
Võ Thị Thu Thảo*, Lê Thị Quỳnh Nhi*, Nguyễn Thị Hoàng Phụng*, Đoàn Thị Hường*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:KHCB - YTCC  Trang:385Tổng cộng 58 bài
Trang: 1 - 2 - 3