Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


51
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM, HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TẾ BÀO THẬN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2013-2014
RESEARCHS CLINICAL CHARACTERISTISC, TESTING, ULTRASOUND IMAGING OF RENAL CELL CARCINOMA AT CHO RAY HOSPITAL 2013-2014
Lê Thanh Toàn*, Phạm Nhật Hưng*, Thái Minh Sâm**, Hoàng Khắc Chuẩn**, Hoàng Văn Thịnh***, Lê Thanh Hải****
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:30052
SUY THẬN CẤP DO THUỐC CẢN QUANG SAU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH
CONTRAST-INDUCED ACUTE KIDNEY INJURY (CI-AKI) AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION (PCI)
Nguyễn Đinh Quốc Anh*, Trương Quang Bình*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:30653
ĐAU TRONG NỘI SOI NIỆU ĐẠO-BÀNG QUANG
EVALUATE PAIN LEVELS ASSOCIATED WITH DIAGNOSTIC CYSTOSOPY
Bùi Mạnh Côn*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:31554
ĐAU TRONG NỘI SOI NIỆU ĐẠO-BÀNG QUANG
EVALUATE PAIN LEVELS ASSOCIATED WITH DIAGNOSTIC CYSTOSOPY
Bùi Mạnh Côn*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:31555
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP U CƠ TRƠN LÀNH TÍNH DI CĂN Ở PHỔI
PULMONARY BENIGN METASTASIZING LEIOMYOMA: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
Vũ Thị Hiếu*, Nguyễn Sơn Lam*, Ngô Quốc Đạt**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:31956
FRUCTOSAMINE HUYẾT THANH TRONG HỖ TRỢ THEO DÕI ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
SERUM FRUCTOSAMINE AS A MONITORING TOOL IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS TREATMENT AT CHO RAY HOSPITAL
Lê Huy Trường*, Lê Văn Chi**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:32457
HAI TRƯỜNG HỢP MỔ LẤY THAI CÓ BỆNH TIM MẠCH
TWO CASES OF CESAREAN SECTION IN PREGNANCIES DIAGNOSED HEART DISEASE
Nguyễn Văn Khôi*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:33058
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP KHÂU NGANG CÂN CƠ THÀNH BỤNG TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG
PRELIMINARY EVALUATION OF THE TRANSVERSE PLICATION OF THE ABDOMINAL WALL IN ABDOMINOPLASY
Đỗ Quang Hùng*, Nguyễn Thị Thu Trang*, Chu Đình Khang*, Đỗ Quang Út*, Phạm Hiếu Liêm**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:33859
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO RỐN MỚI BẰNG GHÉP DA DÀY TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU NGANG
PRELIMINARY EVALUATION OF NEO-UMBILICOPLASTY USING SKIN GRAFT IN ABDOMINOPLASTY WITH TRANSVERSE PLICATION
Đỗ Quang Hùng*, Đại Diệp Lan Thanh*, Nguyễn Vũ Phương Ngọc*, Lâm Quang An*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:34560
BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG VẠT DA CUỐNG HẸP NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH GIAN SƯỜN BÊN CHE PHỦ TỔN KHUYẾT CHI TRÊN DO BỎNG
USE OF THE LATERAL INTERCOSTAL PERFORATOR FLAP FOR UPPER LIMB RECONSTRUCTION OF DEEP BURN PATIENTS
Nguyễn Trọng Luyện*, Vũ Quang Vinh*, Lê Năm*, Trần Đăng Khoa*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:35161
NHẬN XÉT VỀ GIẢI PHẪU CÁC NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH GIAN SƯỜN BÊN Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH
ANATOMICAL STUDY OF LATERAL INTERCOSTAL PERFORATOR FLAPS
Nguyễn Trọng Luyện*, Vũ Quang Vinh**, Lê Năm***
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:35662
KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH SƠ CỨU BỎNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI BỆNH TRƯỚC KHI NHẬP KHOA BỎNG - TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
KNOWLEDGE AND PRACTICE OF BURN FIRST AID OF THE FIRST RESPONDERS TO THE PATIENTS BEFORE BEING HOSPITALIZED TO THE BURN AND PLASTIC SURGERY DEPARTMENT, CHO RAY HOSPITAL
Hoàng Kim Yến Thi*, Nguyễn Duy Phong**, Faye Hummel***
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:36163
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AND ASSOCIATED FACTORS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
Phạm Huỳnh Tường Vy*, Nguyễn Đình Khoa**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:36864
TÌNH TRẠNG VITAMIN D VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI HOẠT TÍNH BỆNH Ở BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG
VITAMIN D STATUS AND ITS RELATIONSHIP WITH DISEASE ACTIVITY IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
Nguyễn Thị Xuân Huyền*, Nguyễn Đình Khoa*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:37665
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CYTOKIN VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
EVALUATION OF SERUM CYTOKINES AND THE BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS AT CHO RAY HOSPITAL
Phan Thị Hồng Hà*, Chế Thanh Đoan**, Nguyễn Đình Khoa*, Lê Anh Thư*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:38266
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THIẾT VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ XƯƠNG DƯỚI HƯỚNG DẪN CẮT LỚP VI TÍNH (CT) TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE APPLICATION OF BIOPSY AND TREATMENT IN BONE DISEASES UNDER CT GUIDANCE AT CHO RAY HOSPITAL
Lê Văn Phước*, Nguyễn Văn Khôi**, Nguyễn Thị Mỹ Xuân An*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:38867
CƠ SINH HỌC VÀ ÁP DỤNG LÂM SÀNG GÂN MÁC DÀI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC
THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION WITH THE PERONEUS LONGUS TENDON: A BIOMECHANICAL AND CLINICAL EVALUATION
Phạm Quang Vinh*, Đỗ Phước Hùng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:39468
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP: BỆNH NẾN XƯƠNG
MELORHEOSTOSIS: CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Ngô Quốc Đạt*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:40069
CẮT RỘNG U ÁC VÀ TẠO HÌNH MỘT THÌ Ở VÙNG CẲNG TAY: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
ONE-STAGE TREATMENT OF MALIGNANT TUMOR AT FOREARM BY RADICAL RESECTION OF TUMOR AND RECONTRUCTION WITH FREE FLAPP: A CASE REPORT
Lê Thị Lan Anh*, Đỗ Phước Hùng**, Đậu Thanh Phong*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:40770
66 Nc 746 NGHIÊN CỨU SỰ BIỂU HIỆN PROTEIN P53 TRONG PHÂN NHÓM SINH HỌC CARCINÔM VÚ XÂM NHẬP
STUDY ON THE EXPRESSION OF PROTEIN P53 IN SUBTYPE INVASIVE CARCINOMA OF BREAST
Nguyễn Bùi Ngọc Diệp*, Đoàn Thị Phương Thảo**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:41271
SO SÁNH TÍNH NHẠY CẢM TRÊN INVITRO CỦA ERTAPENEM VỚI CÁC KHÁNG SINH KHÁC TRONG CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 2011 – 2013
COMPARISON OF IN VITRO SENSITIVITIES OF ERTAPENEM AND OTHER ANTIBIOTICS IN THE STRAINS OF BACTERIA CAUSED INTRA-ABDOMINAL INFECTION IN CHO RAY HOSPITAL 2011-2013
Trần Thị Thanh Nga*, Trương Thiên Phú*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:42172
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG BỔ SUNG SỮA DINH DƯỠNG TRÊN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở NHÂN VIÊN CÓ BMI THẤP
EFFECT OF NUTRIENT RICHED MILK SUPLLEMENTATION ON NUTRITIONAL STATUS IN THE EMPLOYEES WITH LOW BMI
Lưu Ngân Tâm*, Phạm Thị Ngọc Thảo**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:42673
HIỆU QUẢ BAN ĐẦU CỦA HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN HỔ ĐA GIÁ TRÊN BỆNH NHÂN BỊ RẮN CẠP NIA CẮN TẠI KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE PRELIMINARY EFFICACY OF POLYVALENT COBRA ANTIVENOM FOR BUNGARUS CANDIDUSBITES
Trần Quang Bính*, Trần Thanh Hiền*, Nguyễn Thị Thủy Ngân*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:43274
KHẢO SÁT MẬT ĐỘ KHOÁNG XƯƠNG, TỶ LỆ LOÃNG XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH MÁU CÓ ĐIỀU TRỊ CORTICOSTEROIDS KÉO DÀI
INVESTIGATING THE BONE MINERAL DENSITY, OSTEOPOROSIS RATE OF PATIENTS AFFECTED BY HEAMATOLOGIE DISEASES WITH LONG TERM USEOF CORTICOSTEROIDS
Lê Ngọc Ánh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:43975
VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH TRONG ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG VỚI BÙ DỊCH TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT NẶNG/SỐC NHIỄM KHUẨN
THE USE OF BLOOD PRESSURE INDEXES TO MONITOR FLUID RESPONSIVENESS IN SEVERE SEPSIS AND SEPTIC SHOCK
Lê Hữu Thiện Biên*, Phạm Thị Ngọc Thảo*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:447Tổng cộng 78 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4