Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


51
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỐNG CỔ TAY ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY VỚI ĐƯỜNG MỔ NHỎ
ANATOMIC STUDY OF CARPAL TUNNEL AND ITS IMPLICATIONS DURING OPEN CARPAL TUNNEL RELEASE WITH A SHORT PALMAR INCISION
Đỗ Phước Hùng,(1), Trang Mạnh Khôi(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:26852
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BƯỚU NGUYÊN BÀO SỤN
RESULTS OF SURGICAL TREATMENT FOR HONDROBLASTOMAS OF BONES
Lê Chí Dũng, Bùi Hoàng Lạc
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:27353
DÒ ĐỘNG -TĨNH MẠCH TRONG MÀNG TỦY CÓ TRIỆU CHỨNG NHƯ THÓAT VỊ ĐĨA ĐỆM THẮT LƯNG
THE INTRADURAL ARTERIOVENOUS FISTULA SIMILAR TO THE LUMBAR DISC HERNIATION FOR SYMPTOMS
Huỳnh Hồng Châu
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:27854
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP GÂY TÊ TỦY SỐNG NGOÀI MÀNG CỨNG VỚI BUPIVACAINE ĐẲNG TRỌNG VÀ SUFENTANIL ĐỂ MỔ THAY KHỚP HÁNG NGƯỜI CAO TUỔI
THE EFFECT OF METHOD COMBINED SPINAL - EPIDURAL ANESTHESIA WITH ISOTONIC BUPIVACAINE AND SUFENTANIL FOR SURGERY OF HIP REPLACEMENT IN ELDERLY PATIENTS
Lê Văn Chung(1), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:28455
XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ TỒN DƯ DÃN CƠ ROCURONIUM SAU PHẪU THUẬT BẰNG MÁY ĐO ĐỘ DÃN CƠ TOF WATCH
DETERMINE THE RESIDUAL OF MUSCLE RELAXANT ROCURONIUM AFTER SURGERY BY TOF WATCH MACHINE
Nguyễn Tất Nghiêm(1), Nguyễn Phục Nguyên(2), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:29356
NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI HUYẾT ĐỘNG, CÁC TAI BIẾN BIẾN CHỨNG CỦA LEVOBUPIVACAINE PHỐI HỢP VỚI SUFENTANIL TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG MỔ LẤY THAI
STUDY OF HEMODYNAMIC CHANGES, COMPLICATIONS OF LEVOBUPIVACAINE COMBINED WITH SUFENTANIL IN SPINAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION
Mã Thanh Tùng(1), Trương Quốc Việt (1), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:29857
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT
RESEARCH CLINICAL FEATURES AND ANESTHESIA IN LIVER RESECTION FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA
Nguyễn Tất Nghiêm (1), Nguyễn Cao Cương (3), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:30558
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT BỆNH LÝ U NÃO
STUDYING CLINICAL AND ANESTHESIA CHARACTERISTICS IN BRAIN TUMOR SURGERY
Trần Thị Hồng Nhi (2), Nguyễn Văn Chừng(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:31259
TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG SAU GÂY TÊ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
COMPLICATIONS AFTER CENTRAL NEURAL BLOCKADE
Nguyễn Thị Ngọc Đào(1), Võ Thị Nhật Khuyên (1), Nguyễn Văn Chừng(1), Nguyễn Anh Tuấn(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:31960
KHẢO SÁT TỶ LỆ HẠ THÂN NHIỆT VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ổ BỤNG
SURVEY INCIDENCE OF HYPOTHERMIA AND RISK FACTORS FOR ANESTHESIA OF ABDOMINAL SURGERY
Phạm Thị Minh Thư(2), Lê Văn Long (2), Nguyễn Văn Chừng(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:32761
KHẢO SÁT TỶ LỆ HẠ THÂN NHIỆT VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ổ BỤNG
SURVEY INCIDENCE OF HYPOTHERMIA AND RISK FACTORS FOR ANESTHESIA OF ABDOMINAL SURGERY
Phạm Thị Minh Thư(2), Lê Văn Long (2), Nguyễn Văn Chừng(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:32762
SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN PROSEAL TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ VÚ
USING PROSEAL LARYNGEAL MASK AIRWAY IN SURGERY OF BREAST CANCER
Mai Thụy Nam Phương(1), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:33363
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG BUỒN NÔN - NÔN CỦA ONDANSETRON PHỐI HỢP DEXAMETHASON SAU PHẪU THUẬT TAI MŨI HỌNG
STUDYING EFFICACY OF ONDANSETRON PLUS DEXAMETHASON FOR THE PREVENTION OF NAUSEA AND VOMITING AFTER EAR NOSE THROAT SURGERY
Nguyễn Văn Chừng , Trần Thị Ánh Hiền
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:34064
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU CHỈNH LÕM NGỰC BẨM SINH
CHARACTERISTICS ANESTHESIA OF PECTUS EXCAVATUM REPAIR BY NUSS PROCEDURE
Võ Thị Nhật Khuyên, Nguyễn Văn Chừng, Nguyễn Thị Ngọc Đào
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:34565
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ GÂY TÊ TỦY SỐNG VỚI BUPIVACAINE PHỐI HỢP MORPHINE TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI
STUDYING EFFICACY OF SPINAL ANESTHESIA USING BUPIVACAINE AND MORPHINE IN ARTHROSCOPIC KNEE JOINT SURGERY
Nguyễn Văn Chừng(1), Nguyễn Hữu Cầu(2), Nguyễn Phục Nguyên(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:35466
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GÂY MÊ HỒI SỨCTRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỐI U BUỒNG TRỨNG CÓ BƠM THÁN KHÍ VÀO Ổ BỤNG
CHARACTERISTICS OF CLINICALLY AND ANESTHESIA FOR OVARIAN CYST LAPAROSCOPY WITH CARBON DIOXIDE PNEUMOPERITONEUM
Tôn Thất Quang(1), Ngô Thị Kim Phụng(2), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:36267
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG PHỐI HỢP VỚI GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG
ANALGESIC EFFICACY OF COMBINED EPIDURAL- GENERAL ANESTHESIA IN LAPAROSCOPIC ABDOMINAL SURGERY
Phan Tôn Ngọc Vũ (1), Trần Thiện Trung (2), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:36868
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ENTROPY THEO DÕI ĐỘ MÊ TRONG PHẨU THUẬT CỘT SỐNG VÀ THẦN KINH SỌ NÃO
EVALUATING EFFECTIVENES OF ENTROPY MONITORING TO CERVICOSPINAL AND NEUROSURGERY CARE
Đào Thị Quế Lam (1), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:37469
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐAU SAU MỔ TRẺ EM
EVALUATION OF POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT IN PEDIATRICS
Phan Thị Minh Tâm (2), Nguyễn Văn Chừng(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:38070
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GÂY TÊ TỦY SỐNG KẾT HỢP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG ĐỂ GIẢM ĐAU TRONG VÀ SAU MỔ LẤY THAI CHỌN LỌC
EVALUATE EFFICACITY OF COMBINED SPINAL - EPIDURAL ANESTHESIA TO INTRAOPERATIVE AND POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT FOR ELECTIVE CESAREAN DELIVERY
Đào Thị Bích Phượng (1), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:39071
VAI TRÒ GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ ĐẺ BẰNG GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG PHỐI HỢP BUPIVACAINE 0,1% VÀ THUỐC GIẢM ĐAU
THE ROLE OF PAIN RELIEF IN LABOR BY THE COMBINED OF BUPIVACAINE 0.1% AND FENTANYL IN EPIDURAL ANESTHESIA
Nguyễn Văn Chinh, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:39772
SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM
USING LARYNGEAL MASK AIRWAY IN CHILDREN ANESTHESIA FOR SURGERY
Nguyễn Minh Đăng(1), Phan Thị Minh Tâm(2), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:40473
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CUẢ GÂY MÊ TOÀN DIỆN SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN TRONG PHẪU THUẬT VÔ SINH NAM
THE EFFECT OF GENERAL ANESTHESIA WITH LARYNGEAL MASK AIRWAY FOR SURGERY OF MALE INFERTILITY
Trần Đỗ Anh Vũ(1), Nguyễn Văn Chinh(1), Hồ Minh Lê(2), Nguyễn Thị Túy Phượng(1), Nguyễn Văn Chừng(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:41174
KẾT HỢP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG VÀ GÂY MÊ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN PROSEAL CHO PHẪU THUẬT NỘI SOI LỚN Ổ BỤNG
COMBINED EXTENSIVE EPIDURAL/ GENERAL ANESTHESIA USING PROSEAL LARYNGEAL MASK AIRWAY FOR MAJOR ABDOMINAL LAPAROSCOPIC SURGERY.
Nguyễn Anh Tuấn (1), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:41875
KỸ THUẬT MỔ PHỐI HỢP BÓC VỎ NỘI MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG MỔ BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH VÀNH - NHÂN 7 TRƯỜNG HỢP
OPERATIVE TECHNIQUE FOR ENDARTERECTOMY OF CAROTID ARTERIAL STENOSIS IN CORONARY ARTERY BYPASS (CABG)
Trần Quyết Tiến(1), Lâm Việt Triều (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Ngoai khoa  Trang:427Tổng cộng 83 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4