Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


51
PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠO HÌNH LẠI MIỆNG NỐI ỐNG GAN – HỖNG TRÀNG VÌ HẸP SAU CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ NÔI SOI: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP
LAPAROSCOPIC REVISIONAL HEPATICOJEJUNOSTOMY FOR ANASTOMOTIC STRICTURE AFTER LAPAROSCOPIC CHOLEDOCHAL CYST EXCISION: A CASE REPORT
Đỗ Minh Hùng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:34252
NỘI SOI QUA ĐƯỜNG HẦM ỐNG MẬT CHỦ - TÚI MẬT – DA ĐIỀU TRỊ SỎI TRONG GAN
SUBCUTANEOUS CHOLECYSTOCHOLEDOCHOSTOMY CHOLANGIOSCOPIC STONE REMOVAL FOR HEPATOLITHIASIS
Võ Văn Hùng*, Nguyễn Cao Cương*, Lê Hữu Phước*, Võ Thiện Lai*.
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:34653
KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
MANAGEMENT OF GASTRO-INTESTINAL STROMAL TUMOR (GIST) BY SURGERY AT BINH DAN HOSPITAL: THE EARLY RESULTS
Nguyễn Phú Hữu*, Đỗ Minh Hùng*, Hoàng Vĩnh Chúc*, Đỗ Bá Hùng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:35454
ĐẶC ĐIỂM THƯƠNG TỔN TRONG CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG
CHARACTERISTICS OF INJURY IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMATIC AT TIEN GIANG GENERAL HOSPITAL
Tạ Văn Trầm*, Trần Hoàng Ân*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:36055
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG ĐOẠN NGỰC BẰNG BUPIVACAINE PHỐI HỢP FENTANYL TRONG VÀ SAU PHẪU THUẬT MỞ VÙNG BỤNG TRÊN
THE ASSESSMENT OF THORACIC EPIDURAL ANESTHESIA WITH BUPIVACAINE AND FENTANYL FOR PERIOPERATIVE UPPER ABDOMINAL SURGERY
Trần Đỗ Anh Vũ*, Huỳnh Thị Thỉ*, Trần Thị Ngọc Phượng*, Hà Ngọc Chi*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:36456
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHONG BẾ MẶT PHẲNG NGANG BỤNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM SAU PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG
EFFECTIVE POSTOPERATIVE ANALGESIA OF ULTRASOUND-GUIDED TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK IN PATIENTS UNDERGOING TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY
Nguyễn Thị Thanh*, Trương Sáng Kiến*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:37057
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BÁNG BỤNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG DI CĂN PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
MANAGEMENT OF MALIGNANT ASCITES IN CARCINOMATOSIS DUE TO COLORECTAL CANCER IN BÌNH DÂN HOSPITAL
Nguyễn Phúc Nguyên*, Quách Thanh Hưng*, Trần Vĩnh Hưng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:38358
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SỚM SAU MỔ THOÁT VỊ BỊT
OBTURATOR HERNIA: CLINICAL ANALYSIS AND SHORT – TERM OUTCOMES OF 27 CASES
Phạm Ngọc Hoan*, Nguyễn Mạnh Dũng*, Vương Thừa Đức**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:38759
KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOÀI PHÚC MẠC (TEP) TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
TOTALLY EXTRAPERITONEAL LAPAROSCOPIC (TEP) INGUINAL HERNIA REPAIR AT BINH DAN HOSPITAL: THE EARLY RESULTS
Nguyễn Phú Hữu*, Phan Thanh Tuấn*, Trần Văn Minh Tuấn**, Lê Phong Huy*, Đỗ Minh Hùng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:39460
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ SA VÙNG ĐỈNH SAU ÂM ĐẠO
ASSESSEMENT OF SURGICAL PROCEDURES IN MANAGEMENT VAGINAL POSTERIOR APICAL PROLAPSES
Nguyễn Trung Vinh *
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:40861
THỦ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN DO HỘI CHỨNG ĐẠI TIỆN TẮC NGHẼN TẠI BỆNH VIỆN TRIỀU AN
ASSESSEMENT OF MULTIPROCEDURES IN MANAGEMENT CONSTIPATIONS DUE TO OBSTRUCTED DEFECATION SYNDROME AT TRIỀU AN HOSPITAL
Nguyễn Trung Vinh*, Cao Ngọc Khánh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:41562
NHIỄM TRÙNG NẶNG VÙNG CHẬU SAU PHẪU THUẬT LONGO
PELVIC SEPSIS AFTER LONGO’S PROCEDURE
Lê Quang Nghĩa*, Nguyễn Phú Hữu*, Hoàng Danh Tấn**, Nguyễn Cao Cương*, Lê Châu Hoàng Quốc Chương**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:42163
SO SÁNH KẾT QUẢ KHÁM LÂM SÀNG VÀ CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG TRONG CHẨN ĐOÁN SA TẠNG CHẬU NẶNG
COMPARE CLINICAL EXAMINATION AND DYNAMIC MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN DIAGNOSISOF SEVERE PELVIC ORGAN PROLAPSE
Huỳnh Đoàn Phương Mai*, Nguyễn Văn Ân*, Phạm Hữu Đoàn*, Võ Trọng Thanh Phong*, Lê Nguyễn Minh Hoàng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:42864
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ SA VÙNG ĐỈNH SAU ÂM ĐẠO
ASSESSEMENT OF SURGICAL PROCEDURES IN MANAGEMENT VAGINAL POSTERIOR APICAL PROLAPSES
Nguyễn Trung Vinh *
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:43465
LIÊN QUAN SA SÀN TẠNG CHẬU VÀ ĐẠI TIỆN KHÓ THEO Y HỌC CHỨNG CỨ
ASSOCIATION OF PELVIC FLOOR DESCENDING,PELVIC ORGAN PROLAPSE WITH OBSTRUCTED DEFECATION:EVIDENCE-BASED MEDICINE REVIEW
Nguyễn Văn Hậu*, Dương Phước Hưng*, Trần Văn Phơi*, Nguyễn Trung Tín*, Lê Châu Hoàng Quốc Chương*, Võ Thị Mỹ Ngọc*, Nguyễn Hoàng Duy*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:44966
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH NANG SAU PHÚC MẠC
CLINICAL CHARACTERISTICS AND CT SCAN IMAGES OF RETROPERITONEAL CYSTOID INJURIES
Vương Thừa Đức*, Hứa Xuân Phượng*, Ngô Viết Thi*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:45767
HIỆU QUẢ CỦA BƠM CO2 ÁP LỰC THẤP VÀO KHOANG MÀNG PHỔI KÈM THÔNG KHÍ HAI PHỔI TRONG PHẪU THUẬT CẮT THỰC QUẢN NỘI SOI LỒNG NGỰC TƯ THẾ NẰM SẤP
EFFICACY OF LOW-PRESSURE CARBON DIOXIDE INSUFFLATION INTO THE PLEURAL CAVITY UNDER TWO-LUNG VENTILATION DURING THORACOSCOPIC ESOPHAGECTOMY IN THE PRONE POSITION.
Trần Đỗ Anh Vũ*, Đỗ Minh Hùng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:46668
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
ASSESSMENT RESULTS OF THOROSCOPIC TREATMENT OF MEDIASTIAL TUMORS IN BINH DAN HOSPITAL
Hồ Huỳnh Long*, Trần Công Quyền*, Lý Minh Tùng**, Nguyễn Bá Minh Nhật*, Nguyễn Văn Việt Thành***, Đặng Trường Thái****, Hồ Hoàng Trung*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:47269
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA NỘI SOI PHẾ QUẢN MỀM CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHẾ QUẢN SO VỚI KẾT QUẢ SAU PHẪU THUẬT
EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF THE FIBER BRONCHOSCOPY IN DIAGNOSTIC OF THE BRONCHO-PULMONARY CANCER VS RESULT OF POST OPERATION
Nguyễn Ngọc Bình*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:47870
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA GÂY TÊ CẠNH CỘT SỐNG BA ĐIỂM SAU ĐOẠN NHŨ NẠO HẠCH NÁCH
EFFICACY OF THREE-LEVEL INJECTION PARAVERTEBRAL BLOCK AFTER MASTECTOMY WITH AXILLARY DISSECTION
Nguyễn Duy Quang*, Nguyễn Định Phong**, Trần Ngọc Mỹ**, Phan Văn Tấn*, Nguyễn Văn Chinh*, Nguyễn Văn Chừng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:48971
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TUYẾN GIÁP QUA NGÃ NÁCH – HAI QUẦNG VÚ TRONG ĐIỀU TRỊ MICROCARCINOMA TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ
ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VIA AXILLO – BILATERAL – BREAST – APPROACH FOR PAPILLARY THYROID MICROCARCINOMA
Nguyễn Văn Việt Thành*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:49972
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT PHÌNH GIÁP HẠT
SURGERY TREATMENT FOR NODULE GOITER
Tạ Văn Trầm*, Võ Giáp Hùng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:50673
ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA MỔ HỞ TUYẾN GIÁP BẰNG DAO SIÊU ÂM
USE OF THE HARMONIC SCALPEL IN THYROIDECTOMY
Tạ Văn Trầm*, Võ Giáp Hùng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:51274
BÁO CÁO KẾT QUẢ BAN ĐẦU TRONG PHẪU THUẬT TẠO DÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH TỰ THÂN ĐỂ LỌC MÁU CHO BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MÃN
EARLY RESULT OF NAIF NATIVE ARTERIOVENOUS FISTULA FOR HAEMODIALYSIS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS
Hoàng Thiên Phúc*, Nguyễn Mạnh Linh*, Phạm Hữu Đương*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:51675
YẾU TỐ NGUY CƠ BỆNH SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI
THE RISK FACTORS OF CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY OF THE LOWER LIMBS
Lê Phước Nguyên*, Tạ Văn Trầm*, Lê Nữ Hòa Hiệp**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:521Tổng cộng 86 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4