Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


51
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ TIỂU PHÂN NANO LIPID CHỨA ARTEMISININ CỠ LÔ 1.000 G BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HÓA ÁP SUẤT CAO
PREPARATION OF ARTEMISININ – LOADED LIPID NANOPARTICLES ON A SCALE OF 1,000 G BY HIGH PRESSURE HOMOGENIZATION
Khưu Mỹ Lệ*, Trương Công Trị*, Hoàng Minh Châu*, Nguyễn Minh Đức**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:37452
ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI GENIPOSID, GARDENOSID TRONG QUẢ DÀNH DÀNH (FRUCTUS GARDENIAE) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC – UV
SIMULTANEOUS QUANTITATIVE DETERMINATION GENIPOSIDE, GARDENOSIDE FROM FRUCTUS GARDENIAE BY HPLC – UV
Đặng Thị Cẩm Hiền*, Huỳnh Trần Quốc Dũng*, Nguyễn Thế Hùng***, Nguyễn Minh Cang*, Nguyễn Minh Đức*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:38153
PHÂN LẬP GENIPOSID, GARDENOSID TRONG QUẢ DÀNH DÀNH (FRUCTUS GARDENIAE), THIẾT LẬP CHUẨN GENIPOSID
THE ISOLATION OF GENIPOSIDE, GARDENOSIDE FROM FRUCTUS GARDENIAE AND ESTABLISHMENT OF GENIPOSIDE REFERENCE STANDARD
Đặng Thị Cẩm Hiền*, Huỳnh Trần Quốc Dũng*, Nguyễn Thế Hùng***, Nguyễn Minh Cang*, Nguyễn Minh Đức*,*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:38754
PHÂN LẬP VÀ THIẾT LẬP CHẤT CHUẨN EPIMEDIN C TỪ DƯỢC LIỆU DÂM DƯƠNG HOẮC (HERBA EPIMEDII)
ISOLATION AND ESTABLISHMENT OF REFERENCE STANDARD OF EPIMEDIN C FROM HORNY GOAT WEED HERBS (HERBA EPIMEDII)
Nguyễn Văn Hoàng*, Huỳnh Trần Quốc Dũng*, Võ Thanh Hóa***, Ngô Thị Xuân Mai*, Phạm Thái Trọng Nhân*, Nguyễn Minh Cang*, Nguyễn Minh Đức*,**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:39555
PHÂN LẬP VÀ THIẾT LẬP CHẤT CHUẨN ICARIIN TỪ DƯỢC LIỆU DÂM DƯƠNG HOẮC (HERBA EPIMEDII)
ISOLATION AND ESTABLISHMENT OF REFERENCE STANDARD ICARIIN FROM HORNY GOAT WEED HERBS (HERBA EPIMEDII)
Nguyễn Văn Hoàng*, Huỳnh Trần Quốc Dũng*, Võ Thanh Hóa**, Ngô Thị Xuân Mai*, Phạm Thái Trọng Nhân*, Nguyễn Minh Cang*, Nguyễn Minh Đức*,**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:40156
PHÂN LẬP VÀ THIẾT LẬP CHẤT CHUẨN ACID GLYCYRRHIZIC TỪ RỄ CAM THẢO (RADIX GLYCYRRHIZAE)
ISOLATION AND ESTABLISHMENT GLYCYRRHIZIC ACID PRIMARY STANDARD FROM LICORICE (RADIX GLYCYRRHIZAE)
Ngô Thị Mỹ Duyên*, Huỳnh Trần Quốc Dũng*, Bùi Thị Châu Phương*, Phạm Quynh Khoa*, Nguyễn Minh Cang*, Nguyễn Minh Đức*,**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:40757
KHẢO SÁT TÁC DỤNG BẢO VỆ TẾ BÀO GAN CỦA CAO CHIẾT TỪ CỦ NGHỆ (Curcuma longa) PHÒNG NGỪA TỔN THƯƠNG GAN DO RƯỢU GÂY RA TRÊN DÒNG TẾ BÀO HepG2
STUDY ON HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF TURMERIC (CURCUMA LONGA) EXTRACTS TO PREVENT HEPATOCYTE ALCOHOL-INDUCED LESION IN HEPG2 CELL LINE
Nguyễn Lê Thanh Tuyền*, Huỳnh Thị Kim Loan**, Đỗ Thị Hồng Tươi
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:41358
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ VI HỌC CỦA HAI LOÀI CÀ GAI LEO (SOLANUM PROCUMBENS LOUR.) VÀ CÀ BA THUỲ (SOLANUM TRILOBATUM L.) HỌ CÀ (SOLANACEAE)
MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF SOLANUM PROCUMBENS LOUR. AND SOLANUM TRILOBATUM L. SOLANACEAE
Hồ Thị Bích Hằng*, Liêu Hồ Mỹ Trang*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:42259
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỐN LOÀI TRONG CHI ANNONA L. Ở VIỆT NAM
THE ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF FOUR SPECIES IN ANNONA L. IN VIET NAM
Nguyễn Hương Giang*, Nguyễn Thị Thu Hằng*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:43160
KHẢO SÁT MỘT SỐ SAI SÓT TRONG KÊ ĐƠN VÀ SAO CHÉP Y LỆNH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH
INVESTIGATION ON PRESCRIPTION AND TRANSCRIPTION ERRORS IN HOSPITAL INPATIENT, UNIVERSITY MEDICAL CENTER HCMC
Trần Thảo Yên*, Đặng Nguyễn Đoan Trang**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:43861
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ TƯƠNG TÁC THUỐC TẠI KHOA LÃO – TÂM THẦN BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
INVESTIGATION ON DRUG USE AND DRUG – DRUG INTERACTIONS AT GERIATRIC – PSYCHIATRIC DEPARTMENT, NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Lê Phạm Tường Vân*, Đặng Nguyễn Đoan Trang**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:44562
KHẢO SÁT SỰ TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP TẠI THỜI ĐIỂM MỘT THÁNG SAU XUẤT VIỆN
MEDICATION ADHERENCE OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AT ONE MONTH AFTER DISCHARGE
Nguyễn Viết Ngọc*, Nguyễn Thắng**, Nguyễn Hương Thảo*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:45163
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN ĐÔNG KHÔ CHỨA IBUPROFEN
PREPARATION OF IBUPROFEN TABLETS USING LYOPHILIZATION TECHNIQUE INTRODUCTION
Phan Thị Huyền Trang*, Nguyễn Minh Thức*, Trần Văn Thành*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:45664
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CỐM NỔI TRONG DẠ DÀY CHỨA HỆ PHÂN TÁN RẮN CURCUMIN
PREPARATION OF FLOATING GRANULES CONTAINING CURCUMIN
Trần Nhật Minh*, Trần Văn Thành*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:46865
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ LIPOSOME DƯƠNG CAM CÚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM ETHANOL
PREPARATION OF LIPOSOME CONTAINING CHAMOMILLA EXTRACT BY ETHANOL INJECTION METHOD
Nguyễn Thị Phương*, Trần Văn Thành*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:48066
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG HẠ LIPID HUYẾT VÀ HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA CAO QUẾ
EVALUATION OF ACUTE TOXICITY, HYPOLIPIDEMIC AND HYPOGLYCEMIC EFFECT OF CINNAMON EXTRACT
Trần Anh Vũ *, Trần Mỹ Tiên**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:49067
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA IN VITRO VÀ IN VIVO CỦA CAO LƯỢC VÀNG Callisia fragrans (Lindl.) Woodson
VALIDATION OF IN VITRO AND IN VIVO ANTI- OXIDANT ACTIVITY OF CALLISIA FRAGRANS CONCENTRATED EXTRACT
Trần Anh Vũ*, Trần Mỹ Tiên**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:49668
NGHIÊN CỨU IN SILICO DỰ ĐOÁN CÁC CHẤT CÓ KHẢ NĂNG GẮN KẾT TRÊN INTERLEUKIN-15 VÀ THỤ THỂ INTERLEUKIN-15 TIỂU ĐƠN VỊ α
IN SILICO MODELS FOR THE PREDICTION OF BINDING AFFINITY BETWEEN SMALL MOLECULES AND INTERLEUKIN-15/INTERLEUKIN-15 RECEPTOR SUBUNIT α
Nguyễn Thị Thanh Hoà*, Mai Thành Tấn*, Phan Nguyễn Thị Nhàn*, Nguyễn Ngọc Lê*,**, Thái Khắc Minh*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:50169
NGHIÊN CỨU IN SILICO DỰ ĐOÁN CÁC CHẤT CÓ KHẢ NĂNG GẮN KẾT TRÊN MexR VÀ ArmR
IN SILICO MODELS FOR THE PREDICTION OF BINDING AFFINITY BETWEEN SMALL MOLECULES AND MEXR/ARMR
Trần Gia Ân*, Trần Thái Sơn*,**, Nguyễn Ngọc Lê*,***, Lê Minh Trí*, Thái Khắc Minh*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:50870
KHẢO SÁT SỰ PHÙ HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
INVESTIGATING THE SUITABILITY BETWEEN STAKEHOLDERS’ NEEDS AND LEARNING OUTCOMES OF UNDERGRADUATE EDUCATION PROGRAM FOR PHARMACISTS SPECIALIZING IN DRUG QUALITY CONTROL
Đỗ Thị Xuân Quỳnh*, Nguyễn Đức Tuấn*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:51671
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG GIẢM ĐAU, KHÁNG VIÊM CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN TÁCH TỪ NỌC RẮN CẠP NONG BUNGARUS FASCIATUS PHÂN BỐ TẠI VĨNH PHÚC
ANTI-NOCICEPTIVE AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF ISOLATED FRACTIONS FROM VENOM BUNGARUS FASCIATUS DISTRIBUTED IN VINH PHUC
Trần Vũ Thiên(1),(2), Lê Thị Thùy Liên(1), Nguyễn Thị Thùy Trang(3), Võ Phùng Nguyên(4), Nguyễn Đức Tuấn(4), Nguyễn Cửu Khoa(1), Utkin Yuri(5), Hoàng Ngọc Anh(1)
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:52272
KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG KHÁNG VIÊM VÀ GIẢM ĐAU CỦA CHẾ PHẨM KEM BÔI DA CHỨA NỌC BÒ CẠP HETEROMETRUS LAOTICUS
STUDY ANTI-INFLAMMATORY AND ANALGESIC EFFECTS OF CREAM CONTAINED SCORPION VENOM HETEROMETRUS LAOTICU
Trần Vũ Thiên(1),(2), Lê Thị Thùy Trâm(3), Nguyễn Thị Thùy Trang(3), Võ Phùng Nguyên(4), Nguyễn Đức Tuấn(4), Nguyễn Trung Kiên(1), Phạm Nguyên Đông Yên(1), Hoàng Ngọc Anh
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:53173
ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP CHẤT LIÊN QUAN D VÀ E CỦA OMEPRAZOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-PDA
SIMULTANEOUS QUANTITATIVE DETERMINATION OF OMEPRAZOLE IMPURITIES D AND E BY HPLC-PDA
Đỗ Thị Hoa Hường*, Nguyễn Đức Tuấn**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:53874
TÁC DỤNG BẢO VỆ CỦA DỊCH CHIẾT BACILLUS SUBTILIS KP3 TRÊN TẾ BÀO MCF-7 VÀ HEP-G2 BỊ STRESS OXI HÓA
PROTECTING EFFECTS OF BACILLUS SUBTILIS KP3 EXTRACTS ON THE OXIDATIVE STRESS MCF7 AND HEPG2 CELLS
Vũ Thanh Thảo*, Nguyễn Ngọc Phương*, Lý Bội Ân*, Phan Thị Diệu*, Nguyễn Thị Linh Giang*, Trần Cát Đông
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:55475
KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG KHÁNG KHUẨN CỦA HỖN HỢP TINH DẦU TRÀM TRÀ ÚC VÀ HƯƠNG NHU TRẮNG TRÊN VI KHUẨN ENTEROCOCCUS FAECALIS GÂY VIÊM ỐNG TỦY RĂNG
STUDY ON THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE MIXTURE OF TEA TREE OIL AND OCIMUM GRATISSIMUM ESSENTIAL OIL ON ENTEROCOCCUS FAECALIS IN ENDODONTIC INFECTION
Lê Tuấn Anh*, Nguyễn Thị Kim Loan*, Huỳnh Thị Ngọc Lan*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:562Tổng cộng 86 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4