Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


51
NHẬN XÉT VỀ HIỆU QUẢ GHÉP TẾ BÀO GỐC TUỶ XƯƠNG TỰ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ MẤT ĐOẠN XƯƠNG VÀ NGẮN CHI.
THE PRELIMINARY RESULT OF TRANSPLANTATION OF AUTOLOGUS BONES MARROW STEM CELLS IN TREATMENT OF BONE DEFECT AND SHORT LIMB.
Đỗ Tiến Dũng, NguyễnVăn Lượng, Nguyễn Thị Thu Hà, Lý Tuấn Khải
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:35152
NGHIÊN CỨU KHÁNG ASPIRIN Ở BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH DÙNG ASPIRIN DÀI NGÀY
ASPIRIN RESISTANCE STUDY IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE TAKING LONG-TERM ASPIRIN
Lý Tuấn Khải, Quách Hữu Trung, Vũ Điện Biên
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:35853
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU Ở BỆNH NHÂN THIẾU HỤT HOẠT TÍNH CÁC YẾU TỐ ĐÔNG MÁU PHỤ THUỘC VITAMIN K TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
THE FIRST STEP, WE STUDY ON CLINICAL FEATURES AND COAGULATION TESTING IN DEFICIENCY OF THE VITAMIN K DEPENDENT COAGULATION FACTORS OF PATIENTS IN BACH MAI HOSPITAL
Nguyễn Văn Hưng, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Tuấn Tùng, Trần Thái Sơn, Đỗ Thị Răm
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:36554
KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT VỀ HIV/AIDS CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2010
RESULT OF THE SURVEY ABOUT BLOOD DONOR'S HIV/AIDS KNOWLEDGE AT BLOOD TRANSFUSION HEMATOLOGY HOSPITAL, HOCHIMINH CITY IN 2010
Trương Thị Kim Dung(1), Trần Thị Hân(1), Nguyễn Phước Bích Hạnh(1), Võ Thị Thu Ba(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:37255
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ BẤT HOẠT VIRUT TRÊN CHẾ PHẨM HUYẾT TƯƠNG TƯƠI TẠI BV TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC TP.HCM
FIRST STAGE EVALUATION PATHOGEN INACTIVATION OF FRESH PLASMA USING THERAFLEX METHYLENE BLUE SYSTEM
Trương Thị Kim Dung, Châu Trần Minh Nghĩa, Mai Thanh Truyền, Nguyễn Duy Hiếu
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:38056
KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ XUẤT HIỆN NHỮNG PHẢN ỨNG LÂM SÀNG KHÔNG MONG MUỐN Ở NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2010
FACTORS INFLUENCE TO REACTION OF THE VOLUNTEER DONOR IN BLOOD TRANSFUSION HEMATOLOGY HOSPITAL 2010
Châu Trần Minh Nghĩa, Nguyễn Phước Bích Hạnh, Trương Thị Kim Dung
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:38557
KHẢO SÁT TỶ LỆ KHÁNG NGUYÊN Rh(D) ÂM VÀ Rh(D) YẾU TRÊN NGƯỜI HIẾN MÁU TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THE RATE OF Rh(D) NEGATIVE AND Rh(D) WEAK IN BLOOD DONORS AT BLOOD TRANSFUSION HEMATOLOGY HOSPITAL HO CHI MINH CITY
Lâm Trần Hòa Chương, Nguyễn Thị Như Nguyện, Lê Thị Hồng Loan, Huỳnh Thị Ngọc Trinh, Đoàn Thị Tuyết Thu, Phan Nguyễn Thanh Vân
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:39158
KHẢO SÁT SỰ MẤT ĐOẠN 13q14 VÀ 17p13 TRÊN BỆNH NHÂN BẠCH CẦU MẠN DÒNG LYMPHÔ
DETERMINING THE DELETION OF 13q14 AND 17p13 IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA
Trần Thị Trúc Thanh(1), Lê Nguyễn Kim Dung(1), Phan Thị Xinh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:39459
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRUYỀN MÁU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚ QUỐC 5 NĂM 2007- 2011
STUDY THE RESULT OF BLOOD SAFETY ASSURANCE IN PHU QUOC HOSPITAL IN 5 YEARS 2007 - 2011
Nguyễn Đức Phát(1), Nguyễn Văn Dũng(1), Nguyễn Thị Loan(1), Ngô Mạnh Quân(2), Nguyễn Anh Trí(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:39760
TẦM SOÁT MỘT SỐ BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TRUYỀN MÁU TRONG MẪU MÁU CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TỰ NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH AN GIANG NĂM 2009 - 2011
SCREENING THE TRANSFUSION-TRANSMISSIBLE INFECTIONS (TTIs) IN THE BLOOD SAMPLE OF VOLUNTARY BLOOD DONORS AT THE GENERAL AREA HOSPITAL OF AN GIANG PROVINCE FROM 2009 - 2011
Nguyễn Thu Lộc
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:40261
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI HIẾN MÁU THAY THẾ
STUDY THE CHARACTERITICS OF DONORS SUBSTITUTE
Vi Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Huê
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:40762
KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM HBV, HCV, HIV, GIANG MAI, SỐT RÉT Ở NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT NAM-THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ NĂM 2007-2008
SURVEY PREVALENCE HBV, HCV, HIV, SYPHILIS, MALARIAHUMAN IN VOLUNTEER BLOOD DONATION HOSPITAL VIETNAM-SWEDEN DRINKING YEAR 2007-2008
Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phạm Thị Tố Hoa, Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Thùy Trang, Phạm Thị Tươi, Phạm Thị Thư, Nguyễn Quang Lương, Nguyễn Đức Vinh
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:41163
TÌM HIỂU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC HIẾN MÁU TẠI THÁI NGUYÊN NĂM 2011
IDENTIFYING SATISFIED LEVELS AND SOME FACTORS RELATED TO BLOOD DONOR IN ORGANIZATION TASK THE BLOOD DONATION IN THAI NGUYEN IN 2011
Nguyễn Thế Tùng(1), Phạm Thị La(1), Vũ Bích Vân(2), Cao Minh Phương(2), Nguyễn Kiều Giang(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:41764
NGHIÊN CỨU TẦN XUẤT NHÓM MÁU HỆ ABO VÀ RH(D) CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU THÁI NGUYÊN (THÁNG 01/2011 - 06/2011)
THE ABO AND RH(D) BLOOD GROUP RATE IN VOLUNTEER BLOOD DONORS AT THAI NGUYEN CENTER OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION (01/2011 - 06/2011)
Phạm Thị La(1), Nguyễn Thu Hạnh(1), Nguyễn Thế Tùng(1), Vũ Bích Vân(2), Nguyễn Kiều Giang(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:42165
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI SỰ XUẤT HIỆN CÁC PHẢN ỨNG LÂM SÀNG KHÔNG MONG MUỐN Ở NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI THÁI NGUYÊN
RESEARCH SOME FACTORS RELATING APPEAR OF CLINICAL RESPONSE TO UNWANTED IN THE VOLUNTEER BLOOD DONORS AT THAI NGUYEN
Cao Minh Phương(1), Vũ Bích Vân(1), Nguyễn Kiều Giang(1), Tăng Bá Tùng(2), Hà Văn Hậu(2),Nguyễn Thế Tùng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:42766
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHẢN ỨNG HÒA HỢP ĐỂ SỬ DỤNG KHÁNG GLOBULIN NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
RESEARCH EFFECT OF REACTION HARMONY USING ANTI HUMAN GLOBULIN AT THE THAI NGUYEN CENTRAL GENERAL HOSPITAL
Vũ Bích Vân(1), Cao Minh Phương(1), Tăng Bá Tùng(1), Nguyễn Kiều Giang(1), Nguyễn Thế Tùng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:43267
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRUYỀN MÁU TẠI TRUNG TÂM HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU THÁI NGUYÊN
SURVEY ON THE WORK OF BLOOD TRANSFUSION AT THE THAI NGUYEN HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION CENTRE
Nguyễn Kiều Giang, Nguyễn Văn Tư, Vũ Bích Vân
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:43868
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGƯỜI CHO MÁU VÀ NGÂN HÀNG MÁU
MANAGEMENT SOFTWARE CONSTRUCTION FOR BLOOD DONOR AND BLOODBANK
Trần Văn Bảo, Lê Hoàng Oanh, Trần Tiến Dũng
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:44369
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG MÁU TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG TRONG 5 NĂM TỪ 2005- 2009
THE SITUATION OF BLOOD COLLECTION AND USE IN DA NANG HOSPITAL IN THE YEAR 2005-2009
Nguyễn Hữu Thắng, Trần Thị Thuý Hồng
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:45470
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN DÀI NGÀY TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU
SAVE PROCESSING RESOURCES AND LONG - TERM PRESERVATION OF HEMATOPOIETIC STEM CELLS
Nguyễn Quang Tùng
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:45971
KẾT QUẢ NUÔI CẤY CỤM NGUYÊN BÀO SỢI TỪ KHỐI TẾ BÀO GỐC TÁCH TỪ TỦY XƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN KHỚP GIẢ THÂN XƯƠNG DÀI VÀ HOẠI TỬ CHỎM XƯƠNG ĐÙI
ENUMERATION OF COLONY FORMING UNITS-FIBROBLAST FROM BONE MARROW-DERIVED STEM CELLS IN PATIENTS WITH LONG BONE UNUNION AND NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD
Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Hà, Lý Tuấn Khải
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:46572
TỈ LỆ ĐỘT BIẾN ALEN STR QUA GIÁM ĐỊNH HUYẾT THỐNG TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
MUTATION RATE OF STR ALLELES THROUGH FORENSIC STUDY AT THE BLOOD TRANSFUSION HEMATOLOGY HOSPITAL HCMC
Bửu Mật, Đặng Thị Tố Linh, Phạm Thị Mỹ Hạnh, Bùi Thị Phụng
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:47073
ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG MẪU VIROTROL I TRONG XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH
EVALUATION OF USING VIROTROL I FOR TTI's TESTING AT BLOOD TRANSFUSION HEMATOLOGY HOSPITAL, HOCHIMINH CITY
Đoàn Thị Tuyết Thu, Phan Nguyễn Thanh Vân, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Trang, Trương Thị Kim Dung
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:47474
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TẾ BÀO DÒNG CHẢY TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIỂU HUYẾT SẮC TỐ KỊCH PHÁT VỀ ĐÊM
INITIAL APPLICATION OF FLOW CYTOMETRY IN THE DIAGNOSIS OF PAROXYMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA.
Trần Thị Thiên Kim(1), Nguyễn Thụy Loan Chi(2), Nguyễn Phương Liên(3), Nguyễn Hồng Điệp(3), Nguyễn Thị Kim Yến(3)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:48175
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR-SSP XÁC ĐỊNH CÁC LOCI HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DRB3/4/5 VÀ -DQB1 TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
APPLICATION OF THE PCR-SSP FOR IDENTIFYING THE HLA-A, -B -C, -DRB1, -DRB3/4/5 AND -DQB1 LOCI AT THE BLOOD TRANSFUSION HEMATOLOGY HOSPITAL - HO CHI MINH CITY
Hoàng Thị Tuệ Ngọc(1), Phan Nguyễn Thanh Vân(1), Huỳnh Thị Thu Hương(1), Phạm Thị Kim Ngân(1), Lê Thanh Trúc(1), Nguyễn Tấn Bỉnh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:Truyền máu huyết học  Trang:488Tổng cộng 91 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4