Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


51
CẮT THUỲ PHỔI NỘI SOI 56 TRƯỜNG HỢP
VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIC (VATS) LOBECTOMY. EXPERIENCE OVER 56 CASES
Vũ Hữu Vĩnh*, Ngô Quốc Hưng*, Châu Phú Thi*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:28452
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U TRUNG THẤT NGUYÊN PHÁT: SO SÁNH KẾT QUẢ GIỮA PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI VÀ MỔ MỞ
VIDEOTHORACOSCOPIC RESECTION OF PRIMARY MEDIASTINOMA:PROSPECTIVE COMPARISON RESULTS BETWEEN THORACOSCOPIC AND OPEN METHODS
Huỳnh Quang Khánh*, Phạm Minh Ánh*, Nguyễn Hoài Nam**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:29053
PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT THÙY PHỔI: CHỈ ĐỊNH, KẾT QUẢ SỚM
THORACOSCOPIC LOBECTOMY: INDICATION, EARLY OUTCOME
Nguyễn Hoàng Bình*, Vũ Hữu Vĩnh*, Đỗ Kim Quế**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:29554
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI LÀNH TÍNH
THORACOSCOPIC LOBECTOMY IN BENIGN LUNG DISEASE
Nguyễn Hoàng Bình*. Vũ Hữu Vĩnh*. Đỗ Kim Quế**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:30255
CHUYỂN LƯU DỊCH NÃO TỦY TỪ NÃO THẤT XUỐNG TÂM NHĨ PHẢI: NHÂN 5 TRƯỜNG HỢP
VENTRICULOATRIAL SHUNT: REPORT OF FIVE CASES
Trần Duy Hưng*. Phạm Thọ Tuấn Anh**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:30756
60 LÀM CỨNG CỔ CHẨM TẠI KHOA NGOẠI THẦN KINH
OCCIPITOCERVICAL FUSION AT NEUROSURGICAL DEPARTMENT OF CHORAY HOSPITAL
Nguyễn Đình Tùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:31257
NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U MÀNG NÃO VÙNG CỦ YÊN
STUDY OF DIAGNOSIS AND ASSESSMENT OF THE SURGICAL RESULTS OF TUBERCULUM SELLAE MENIGIOMA
Nguyễn Ngọc Khang*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:31758
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT TÚI PHÌNH MẠCH MÁU NÃO
FACTORS AFFECT MICROSURGICAL OUTCOME OF ANEURYSMS
Nguyễn Phong*, Đỗ Hồng Hải*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:32459
PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC - NHỮNG NGUY CƠ TIỀM ẨN
ADVERSE DRUG REACTIONS - THE POTENTIAL RISKS
Nguyễn Ngọc Sang*, Hoàng Lan Phương*, Trần Quang Bính*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:33060
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC TRONG TẠO HÌNH CHI DƯỚI
ANATOMIC STUDY OF ANTERIOR TIBIALIS ARTERY PERFORAOR FOR RECONSTRUCTION OF LOWER LIM DEFECTS
Lê Xuân Giang*, Vũ Quang Vinh**, Trần Vân Anh**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:33561
NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP UNG THƯ HỌNG MIỆNG VÀ HẠ HỌNG
OROPHARYNGEAL AND HYPOPHARYNGEAL CANCER: TWO CASES
Nguyễn Thị Mộng Bình*, Trần Phan Chung Thủy*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:34062
SỬ DỤNG ĐƯỜNG XUYÊN KẾT MẠC TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG HÀM GÒ MÁ
APPLYING THE TRANSCONJUNCTIVAL APPROACH IN ZYGOMATICO-MAXILLARY FRACTURE FIXATION
Trần Phan Chung Thủy*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:34763
TÌNH HÌNH CHẤN THƯƠNG GÃY XƯƠNG GÒ MÁ TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ZYGOMATICOMAXILLARY COMPLEX FRACTURE REPORT AT CHORAY HOSPITAL
Trần Phan Chung Thủy*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:35564
PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG CHẢY DỊCH NÃO TỦY TỰ PHÁT QUA MŨI
SPONTANEOUS CEREBROSPINAL FLUID RHINORRHEA
Trần Phan Chung Thủy*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:36165
ĐỐI CHIẾU LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC (CT SCAN)TRONG UNG THƯ THANH QUẢN
COMPARATIVE STUDY BETWEEN CLINICAL EXAMINATION AND COMPUTED TOMOGRAPHY IN LARYNGEAL CANCER
Trần Anh Bích*, Phạm Hoàng Nam*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:36766
ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÁ HỦY VI SÓNG UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN
EFFICATY AND SAFETY OF MICROWAVE ABLATION ON TREATMENT IN HEPATOCELLUR CARCINOMA
Võ Hội Trung Trực*, Nguyễn Đình Song Huy*, Võ Duy Thuần*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:37167
NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP DINH DƯỠNG TRONG ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG TRẤP
NUTRITIONAL THERAPY IN CHYLE LEAKAGE: 2 CASE REPORT
Doãn Uyên Vy*, Lưu Ngân Tâm**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:37868
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CHU PHẪU VÀ KẾT QUẢ SỚM SAU MỔ CÁC BỆNH GAN MẬT TỤY
PERIOPERATIVELY NUTRITIONAL STATUS AND EARLY CLINICAL OUTCOME IN PATIENTS WITH PANCREATIC BILIARY HEPATO-OPERATION IN CHO RAY HOSPITAL
Đặng Trần Khiêm*, Lưu Ngân Tâm**, Nguyễn Tấn Cường*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:38469
HIỆU QUẢ CỦA LIỆU PHÁP LỌC MÁU LIÊN TỤC TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP NẶNG
EFFECTIVENESS OF CONTINUOUS HEMOFILTRATION IN TREATMENT OF SEVERE ACUTE PANCREATITIS
Nguyễn Thị Trúc Thanh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:40370
ĐA NIỆU NHẠT - DẠNG 3 PHA SAU MỔ U SỌ HẦU
DIABETES INSIPIDUS (TRIPHASIC PATTERN) AFTER CRANIOPHARYNGIOMA SURGERY
Trần Quang Vinh*, Lê Hoàng Tùng Uyên*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:40871
SỬ DỤNG NaCl 3% ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP LỰC TRONG SỌ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG
TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HYPERTENSION USING HYPERTONIC SALINE (3% NaCl)
Nguyễn Thị Thu Thảo*, Trần Quang Vinh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:41472
BIẾN CHỨNG NHIỄM TRÙNG NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN CÓ ĐẶT DẪN LƯU NÃO THẤT RA NGOÀI
INTRACRANIAL INFECTION COMPLICATION OF EXTERNAL VENTRICULAR DRAINAGE
Cao Thị Hồng*, Trần Quang Vinh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:42173
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
NUTRITIONAL STATUS IN PATIENTS AFTER SEVERE BRAIN INJURY IN CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Thị Diệu Hiền*, Lưu Ngân Tâm**, Trần Quang Vinh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:42674
GÂY MÊ HỒI SỨC MỔ CẮT U TUYẾN ỨC TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2004 – 2012
ANESTHESIA IN THYMECTOMY SURGERY TO TREAT THE MYASTHENIA GRAVIS AT CHO RAY HOSPITAL FROM 2004 TO 2012.
Phạm Văn Đông*, Võ Hữu Ngoan*, Nguyễn Thị Thảo Trang*, Lê Văn Dũng*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:43675
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BẢO VỆ CƠ TIM CỦA SEVOFLURANE TRONG PHẪU THUẬT VAN TIM
EVALUATING CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF SEVOFLURANE IN VALVE SURGERY
Lê Hữu Đạt*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:442Tổng cộng 99 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4