Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


76
NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG GAN NHIỄM MỠ Ở BỆNH NHÂN THỪA CÂN VÀ BÉO PHÌ
EVALUATION OF HEPATIC STEATOSIS IN PATIENTS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY
Đào Thị Dừa
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:45277
TÌNH HÌNH VIÊM GAN SIÊU VI TRÊN BỆNH NHÂN THEO DÕI SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE SITUATION OF HEPATITIS IN THE KIDNEY TRANSLANT RECIPIENTS AT CHỢ RẪY HOSPITAL
Trần Ngọc Sinh(1), Trần Xuân Trường(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:45778
CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN NGUY CƠ TỬ VONG TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ BIẾN CHỨNG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO VỠ TĨNH MẠCH THỰC QUẢN GIÃN ĐANG NẰM VIỆN
FACTORS PREDICTING IN HOSPITAL MORTALITY IN PATIENTS WITH CIRRHOSIS HOSPITALIZED WITH ESOPHAGEAL VARICEAL HAEMORRHAGE
Mã Phước Nguyên, Lê Thành Lý
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:46579
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA SjVO2 TRONG HỒI SỨC BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG
A STUDY OF SjVO2 IN SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY
Phạm Xuân Hiểu(1), Chu Mạnh Khoa(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:47080
NGHIÊN CỨU SƠ BỘ GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ TỈ LỆ AST - TIỂU CẦU CẢI TIẾN TRONG CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ XƠ HÓA GAN CỦA BỆNH LÝ CHỦ MÔ GAN MẠN TÍNH
VALUE OF ASPARTATE AMINOTRANSFERASE TO PLATELET RATIO INDEX MODIFICATION (APRIM) IN ASSESSMENT OF HEPATIC FIBROSIS
Nguyễn Phương, Lê Thành Lý
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:47481
TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỊNH LƯỢNG Tg VÀ WBS I-131 TRONG QUÁ TRÌNH THEO DÕI CARCINÔM TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA
DISCORDANCE BETWEEN SERUM THYROGLOBULIN AND I-131 WBS IN MONITORING PTC PATIENTS
Trần Song Toàn, Bùi Diệu Hằng
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:47982
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐIỀU TRị 131I LIỀU CAO VỚI KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ NGUY CƠ DI TRUYỀN TỚI TRẺ SƠ SINH Ở BỆNH NHÂN NỮ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HIGH-DOSE RADIOIODINE TREATMENT ON FEMALE FERTILITY AND GENETIC RISKS TO THE OFFSPRING OF DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA PATIENTS
Nguyễn Văn Kính(1), Phùng Như Toàn(2), Bùi Võ Minh Hoàng(3)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:48483
NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT BIẾN LOẠN NHIỄM SẮC THỂ VÀ THỜI GIAN BÁN BIẾN Ở HAI NHÓM BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ SAU ĐIỀU TRỊ 131I
THE STUDY OF CHROMOSOME ABERRATION FREQUENCY AND HALF-TIME DISAPPEARANCE IN TWO GROUPS OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER PATIENTS AFTER TREATMENT OF 131I
Nguyễn Văn Kính
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:49184
ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG KHÍ BẢO VỆ PHỔI LÊN KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP NGUY KỊCH (ARDS)
THE EFFECT OF LUNG PROTECTIVE STRATEGY ON ARTERIAL BLOOD GASES IN ARDS PATIENTS
Phan Thị Xuân
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:49785
CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP NGUY KỊCH (ARDS)
PROGNOSTIC FACTORS IN ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
Phan Thị Xuân
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:50386
VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI THẦN KINH BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
NOSOCOMIAL PNEUMONIA IN THE NEUROSURGICAL INTENSIVE CARE UNIT OF CHO RAY HOSPITAL
Thành Thị Ngọc Liêm, Trần Quang Vinh
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:51087
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮC NÔNG TỪ 1/2009 ĐẾN 6/2009
INVESTIGATION OF RESPIRATORY DISEASES AT THE GENERAL HOSPITAL OF ĐĂK NÔNG PROVINCE FROM 1/2009 TO 6/2009
Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trần Văn Ngọc, Hwen Nie Kdam, Nguyễn Thanh Phong
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:51688
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ GÂY DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG BLEOMYCIN QUA ỐNG DẪN LƯU NHỎ TRONG ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO UNG THƯ.
RESEARCH THE RESULT OF BLEOMYCIN PLEURODESIS VIA SMALL-BORE CATHETER IN THE TREATMENT OF MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS
Lâm Quốc Dũng, Đặng Vũ Thông, Trần Văn Ngọc
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:52189
KHẢ NĂNG CHẨN ĐOÁN TÍNH AN TOÀN CỦA SINH THIẾT PHỔI XUYÊN THÀNH NGỰC DƯỚI HƯỚNG DẪN CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG U PHỔI VÀ U TRUNG THẤT SAU SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM ÂM TÍNH
FIELD DIAGNOSIS AND SAFETY OF PERCUTANEOUS CT-GUIDED LUNG BIOPSY FOLLOWING NEGATIVE FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY IN PULMONARY AND MEDIASTINAL MASSES
Nguyễn Hữu Lân, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Đức Bằng, Trần Ngọc Thạch
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:52690
NHẬN DIỆN NHÓM DÂN SỐ CÓ NGUY CƠ CAO BỊ LAO PHỔI KHÁNG ĐA THUỐC
IDENTIFICATION OF HIGH-RISK POPULATIONS WITH MULTIDRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS
Nguyễn Hữu Lân, Nguyễn Thiện Nhân, Chu Thị Hà, Trần Ngọc Thạch
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:53291
HIỆU QUẢ THEOPHYLLINE LIỀU 400 MG NGÀY TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
EFFICACY OF THEOPHYLLINE 400 MG DAILY DOSE IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES
Lê Ngọc Hùng(1), LêThị Diễm Thủy(2), Nguyễn Tuấn Dũng(3), Nguyễn Ngọc Bích(4), Phan Đình Điền(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:53692
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐA U TỦY BẰNG BORTEZOMIB KẾT HỢP MP TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE RESULT OF MULTIPLE MYELOMA TREATMENT BY BORTEZOMIB WITH MP AT CHO RAY HOSPITAL
Lê Hoàng Oanh
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:54893
THIẾT LẬP DÀN HỒNG CẦU MẪU DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH CÁC KHÁNG THỂ BẤT THƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ESTABLISHMENT OF THE PANEL CELLS SYSTEM FOR ANTIBODY SCREENING AND ANTIBODY IDENTIFICATION TO ENSURE THE SAFETY OF BLOOD TRANSFUSION IN CHỢ RẪY HOSPITAL
Trần Văn Bảo(1), Tu Ana(2), Trần Nguyễn Trường Sơn(1), Trần Thị Mỹ Duyên(1), Phan Thị Thanh Lộc(1), Phạm Thị Hồng Ngọc(1), Oytip Nathalang(3)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:55394
KHÁNG THỂ KHÁNG GAD VÀ NỒNG ĐỘ C-PEPTIDE TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 MỚI CHẨN ĐOÁN
GLUTAMIC ACID DECARBOXYLASE AUTOANTIBODIES AND CONCENTRATION OF C-PEPTIDE IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED TYPE 2 DIABETES
Lâm Xuân Uyên(1), Trần Thành Vinh(2), Lê Ngọc Hùng(2), Phan Thị Danh(2), Phạm Thị Mai(3)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:55895
PHÁT HIỆN NHIỄM SẮC THỂ PHILADELPHIA TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BẠCH CẦU MÃN TÍNH DÒNG HẠT BẰNG KỸ THUẬT PCR
DETECTION AND QUANTITATIVE THE PHILADELPHIA CHROMOSOME BY PCR TECHNIQUE IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA PATIENTS
Phan Đình Điền(1), Phạm Hùng Vân(2), Nguyễn Thái Sơn(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:56596
TÌNH TRẠNG THIẾU VITAMIN D TRÊN BỆNH NHÂN LOÃNG XƯƠNG TẠI KHOA NỘI CƠ XƯƠNG KHỚP BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
VITAMIN D DEFICIENCY IN THE ELDERLY PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS IN RHEUMATOLOGY DEPARTMENT OF CHO RAY HOSPITAL
Trần Văn Đức, Lê Anh Thư
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:57797
LẦN ĐẦU TIÊN MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM CAPILLARIA PHILIPPINENSIS ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
FIRST CASE OF INTESTINAL CAILLARIASIS INFECTION REPORTED AT CHO RAY HOSPITAL, VIETNAM
Phan Tuyết Anh
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:58598
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM VIRUS CÚM A (H1N1) TẠI BV CHỢ RẪY
CLINICAL, LABORATORY AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH INFLUENZA A (H1N1) VIRUS INFECTION AT CHO RAY HOSPITAL
Trần Quang Bính(1), Lê Thị Hồng Hạnh(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:59199
NHÂN 4 TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC KHÍ HYDROGEN SULFIDE (H2S)
ACUTE HYDROGEN SULFIDE POISONING: A CASE SERIES
Doãn Uyên Vy
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:597100
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM LEPTOSPIRA KHÓ CHẨN ĐOÁN
A CASE OF LEPTOSPIRA INFECTION WITH DIFFICULT DIAGNOSIS
Trần Quang Bính, Võ Ngọc Anh Thơ
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:603Tổng cộng 120 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5