Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


76
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ SỰ TUÂN THỦ VỀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG ĐÔNG ĐƯỜNG UỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH CÓ VAN TIM CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND COMPLIANCE WITH ORAL ANTICOAGULANT USAGE AMONG MECHANICAL HEART VALVE OUTPATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Thị Oanh*, Susan Norwood**, Nguyễn Hoàng Định***
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:46677
KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ TIÊM TĨNH MẠCH AN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
SURVEY OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ABOUT SAFE INTRAVENOUS INJECTION OF NURSES AT CHO RAY HOSPITAL
Vương Thị Nhật Lệ*, Lê Thị Mỹ Hạnh*, Nguyễn Thị Oanh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:47278
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOSPITAL SURVEY ON PATIENT SAFETY CULTURE IN HO CHI MINH CITY’S HOSPITALS
Tăng Chí Thượng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:545Tổng cộng 78 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4