Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2009 - TẬP 13 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


76
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MASK THANH QUẢN PROSEAL TRONG PHẪU THUẬT CẤP CỨU
EVALUATION OF EFFECTS OF PROSEAL LARYNGEAL MASK AIRWAY IN EMERGENCY SURGERY
Nguyễn Văn Chừng, Nguyễn Văn Sách, Trương Triều Phong
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:46177
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THUỐC TĂNG SỨC CO BÓP CƠ TIM SAU MỔ TIM CÓ TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ
EVALUATE THE EFFECTS OF INOTROPIC SUPPORT IN PATIENTS UNDERGOING CARDIAC SURGERY WITH CARDIOPULMONARY
Hoàng Tuấn, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:46878
ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN ĐỂ PHẪU THUẬT
BLOOD GLUCOSE CONCENTRATION CHANGES IN PATIENTS UNDERGOING GENERAL ANESTHESIA FOR SURGERY
Đoàn Văn Nhã, Nguyễn Văn Chừng, Nguyễn Văn Sách
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:47679
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI RUỘT THỪA CÓ BƠM THÁN KHÍ VÀO Ổ BỤNG
STUDY CHARACTERISTICS OF ANESTHESIA IN LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY WITH PERITONEAL CO2 INSUFFLATION
Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Chừng, Nguyễn Văn Sách
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:48180
CẤY TỦY XƯƠNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỐ LƯỢNG TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ THÔNG QUA CÁC ĐƠN VỊ TẠO KHÚM NGUYÊN BÀO SỢI (CFU-FS)
CULTURE BONE MARROW TO EVALUATE MESENCHYMAL STEM CELLS BY MEANS OF COUNT OF CFU-FS
Trần Công Toại, Cao Thỉ
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:487Tổng cộng 80 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4