Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


76
PHÂN LOẠI GIAI ĐOẠN CEAP BỆNH SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI
THE STAGES OF CHRONICVENOUS INSUFFICIENCY OF THE LOWER LIMS
Tạ Văn Trầm*, Lê Phước Nguyên*,Lê Nữ Hòa Hiệp**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:52777
MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ VẬT GÂY HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH CỬA
A CASE OF STRANGE BODY IN THE PORTAL VEIN, PROVOK THROMBOSIS
Văn Tần*, Trần Vĩnh Hưng*, Dương Thanh Hải*, Trần Công Quyền*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:53478
ỨNG DỤNG NBCA TRONG THUYÊN TẮC ĐỘNG MẠCH CHỌN LỌC- CA LÂM SÀNG MINH HỌA
OVERVIEW OF NBCA IN SELECTIVE ARTERIAL EMBOLIZATION FOR TREATMENT OF ACQUIRED RENAL ARTERIAL BLEEDING WITH AN ILLUSTRATIVE CASE
Đỗ Anh Toàn*, Đặng Đình Hoan*, Hồ Xuân Tuấn **
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:53979
ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BẰNG ỐNG GHÉP NỘI MẠCH TẠI BV BÌNH DÂN - KẾT QUẢ THEO DÕI SAU 10 NĂM
TREATMENT OF AORTIC ANEURYSM BY ENDOGRAFT AT BINH DAN HOSPITAL: LONGTERM FOLLOW-UP
Hồ Khánh Đức*, Nguyễn Ngọc Bình*, Trần Vĩnh Hưng*, Đỗ Bá Hùng*, Văn Tần*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:54880
ĐIỀU TRỊ PHÙ BẠCH MẠCH BẰNG CHUYỂN VẠT HẠCH BẸN CÓ CUỐNG NUÔI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM BAN ĐẦU
VASCULARIZED GROIN LYMPH NODE FLAP TRANSFERFOR LYMPHEDEMA MANAGEMENT: SOME INITIAL EXPERIENCE
Nguyễn Văn Phùng*, Trần Vĩnh Hưng*, Trần Minh Hiếu*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:55681
ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU KỸ THUẬT LỌC MÁU VỚI CATHETER TĨNH MẠCH CHÔN DƯỚI DA TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN TỪ 01/2015-06/2015
OUTCOME OF USING SUBCUTANEOUS HAEMODIALYSIS CATHETER AT BINH DAN HOSPITAL FROM 1/2015 TO 6/2015
Nguyễn Mạnh Tiến*, Phạm Hữu Đương*, Nguyễn Chí Phong*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:56282
TẦN SUẤT NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ DO VI KHUẨN GRAM ÂM TIẾT RA MEN BETA LACTAMASE PHỔ RỘNG TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
PREVALENCE OF SURGICAL SITE INFECTIONS CAUSED BY EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASE AT BINH DAN HOSPITAL
Lại Thị Thủy*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:57083
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN – TP.HCM
TO EXPLORE THE SATISFACTION OF INPATIENT WITHIN BINH DAN HOSPITAL IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Võ Thuận Anh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:57884
KHẢO SÁT SỰ LÂY NHIỄM QUA DỤNG CỤ ĐO HUYẾT ÁP TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH
SURVEY FOR MICRO-ORGANISMS TRANSMISSION THROUGH THE MEDICAL EQUIPMENTS DURING PATIENT CARE
Trần Thị Kim Hoa*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:58385
KINH NGHIỆM CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH GHÉP DA MỎNG BỘ PHẬN SINH DỤC NAM TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
CARE OF PATIENTS WITH MALE GENITAL SPLIT-THICKNESS GRAFTS AT BINH DAN HOSPITAL
Trương Thị Kim Thoa*, Trà Anh Duy*, Mai Bá Tiến Dũng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:58986
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC GIẢI PHẪU ỐNG ĐÙI Ở NGƯỜI VIỆT NAM
THE STUDY OF ANATOMICAL STRUCTURE OF VIETNAMESE FEMORAL CANAL
Lê Văn Cường*, Nguyễn Tri Tuyển*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:594Tổng cộng 86 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4