Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


76
KHẢO SÁT ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SURVEY CHARACTERISTICS OF RESISTANCE ANTIBIOTICS SOME OF BACTERIA ISOLATED IN DISTRICT 2 HOSPITAL - HO CHI MINH CITY
Lê Thị Thanh Thảo*, Lê Thị Thủy Tiên*, Dương Minh Toàn**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:56877
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY CAM THẢO NAM (Scoparia dulcis L. Scrophulariaceae)
INVESTIGATION OF THE CHEMICAL CONSTITUENTS OF SCOPARIA DULCIS L. SCROPHULARIACEAE
Nguyễn Thị Phương Bình*, Trần Thị Thanh Diệu*, Trần Thị Vân Anh*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:57478
PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC, KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP ĐƯỜNG UỐNG VÀ TÁC ĐỘNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ NA (Annona squamosa L.)
PRELIMINARY ANALYSIS OF CHEMICAL COMPOSITION, STUDY ON ORAL ACUTE TOXICITY AND ANTI-HYPERGLYCEMIC EFFECT OF ANNONA SQUAMOSA LEAF EXTRACTS
Lý Hồng Hương Hạ*, Phạm Phương Lan*, Đỗ Thị Hồng Tươi*, Trần Thị Vân Anh*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:58179
KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY DUNG (SYMPLOCOS COCHINCHINENSIS, SYMPLOCACEAE)
INVESTIGATION OF CHEMICAL CONTSTITUENTS FROM THE LEAVES OFSYMPLOCOS COCHINCHINENSIS
Lê Văn Huấn*, Bùi Nguyễn Biên Thùy*, Phạm Đông Phương*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:58880
KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY TRA THESPESIA POPULNEA L.
INVESTIGATION OF THE CHEMICAL COMPONENTS OF THESPESIA POPULNEA L. LEAVES
Nguyễn Thị Minh Thy*, Võ Văn Lẹo*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:59581
PHÂN LẬP LUTEOLIN VÀ ACID CAFFEIC TRONG LÁ ACTISÔ (CYNARA SCOLYMUS L. ASTERACEAE)
ISOLATION OF LUTEOLIN AND CAFFEIC ACID FROM ARTICHOKE LEAVES (CYNARA SCOLYMUS L. ASTERACEAE)
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt*, Hồ Nguyễn Cao Nguyên*, Phạm Đông Phương**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:60282
ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY BẰNG MÔ HÌNH KIRKPATRICK BỐN CẤP ĐỘ
EVALUATION ON EFFECTIVENESS OF SHORT TRAINING PRACTICE AT PHARMACITY PHARMACY JOINT STOCK COMPANY WITH KIRPATRICK MODEL
Trương Văn Đạt *, Trịnh Thanh Hà *, Nguyễn Trí Hòa*, Nguyễn Đông Phương Tiên**, Trần Thành Đạo*, Lê Minh Trí*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:60783
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CAO ĐẶC QUẾ TỪ VỎ THÂN, CÀNH QUẾ TRÀ MY, QUẢNG NAM (Cinnamomum obtusifolium Nees)
STUDY ON PREPARATION METHOD OF CINNAMON CONCENTRATED EXTRACT FROM THE BARK, TRUNK AND BRANCHES OF THE TRA MY-QUANG NAM CINNAMON (CINNAMOMUM OBTUSIFOLIUM NEES)
Trần Anh Vũ*,Nguyễn Anh Minh*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:61284
XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH FRUCTOSE, GLUCOSE, SUCROSE VÀ MALTOSE TRONG MẬT ONG DÙNG TRONG DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-RID
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE DETERMINATION OF FRUCTOSE, GLUCOSE, SUCROSE AND MALTOSE IN HONEY FOR PHARMACEUTICALS BY HPLC-RID
Trần Anh Vũ*, Hoàng Thái Phượng Các**, Lê Thị Thu Hiền*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:62085
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CAO ĐẶC LƯỢC VÀNG TỪ DỊCH CHIẾT LÁ KHÔ VÀ LÁ TƯƠI CÂY LƯỢC VÀNG (Callisia Fragans)
PREPARATION OF BASKET PLANT CONCENTRATED EXTRACT FROM THE ETHANOL EXTRACTS OF DRIED LEAVES AND THE JUICES OF FRESH LEAVES
Trần Anh Vũ*, Dương Quang Anh**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:62786
NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA DUNG DỊCH THUỐC UỐNG TỪ CAO LƯỢC VÀNG CHUẨN HÓA
FORMULATION AND ANTI-INFLAMMATORY EVALUATION OF THE ORAL SOLUTION CONTAINING BASKET PLANT STANDARDIZED CONCENTRATED EXTRACT
Trần Anh Vũ*, Đặng Minh Phương*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:Dược  Trang:641Tổng cộng 86 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4