Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


76
VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG PHÂN BIỆT U TẾ BÀO THẦN KINH ĐỆM ĐỘ IV VỚI U DI CĂN NÃO ĐƠN ĐỘC
VALUE OF DIFFUSION WEIGHTED IMAGING FOR DIFFERENTIATION OF IV GRADE GLIOMA FROM SOLITARY METASTATIC LESIONS
Lê Văn Dũng*, Huỳnh Lê Phương**, Lê Văn Phước*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:44777
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CARCINÔM TẾ BÀO GAI THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
A STUDY OF CLINICAL FEATURES OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF LARYNX AT CHO RAY HOSPITAL
Trần Minh Thông*, Trần Phan Chung Thủy**, Huỳnh Kim Hồng Văn*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:45278
ĐỐI CHIẾU GIẢI PHẪU BỆNH VÀ ĐẶC ĐIỂM FDG PET/CT CỦA UNG THƯ PHỔI
LUNG CANCER: CONFRONTATION OF HISTOPATHOLOGIC DIAGNOSIS AND FDG PET/CT FEATURES
Trần Minh Thông*, Nguyễn Xuân Cảnh**, Lưu Ngọc Mai*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:45879
VAI TRÒ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN SỎI TÚI MẬT, VIÊM TÚI MẬT CẤP CÓ ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT VÀ GIẢI PHẪU BỆNH
ULTRASONIC ROLE IN DIAGNOSIS THE GALLSTONES, ACUTE CHOLECYSTITIS COMPARED WITH THE RESULTS OF SURGERY AND PATHOLOGY
Lê Thanh Toàn*, Hoàng Văn Thịnh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:46680
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG CỦA VAN HAI LÁ CƠ HỌC SAINT JUDE BẰNG SIÊU ÂM TIM TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
STUDY THE ACTIVITIES OF SAINT JUDE PROSTHETIC MITRAL VALVE BY ECHOCARDIOGRAPHY AT CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Thị Tuyết Hằng*, Bùi Thị Mỹ Trang*, Lê Thị Thùy Dung*, Lê Thanh Toàn**, Phạm Thị Thanh Mai**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:47181
TÍNH QUAN TRỌNG CỦA ĐỘ CHÊNH ALBUMIN HUYẾT THANH-DỊCH MÀNG PHỔI TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI
SIGNIFICANCE OF SERUM-PLEURAL EFFUSION ALBUMIN GRADIENT IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PLEURAL EFFUSION
Lê Ngọc Hùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:47982
TÁC NHÂN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ KHUYNH HƯỚNG ĐỀ KHÁNG SINH 5 NĂM TỪ 2008 – 2012 TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE PATHOGEN OF SEPTICEMIA AND ANTIBIOTIC RESISTANCE TRENDS FROM 2008 TO 2012 AT CHO RAY HOSPITAL
Trần Thị Thanh Nga*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:48583
NHIỄM KHUẨN Ổ BỤNG - CÁC VI KHUẨN THƯỜNG GẶP VÀ KHUYNH HƯỚNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH
INTRA ABDOMINAL INFECTION - COMMON BACTERIAS
Trần Thị Thanh Nga*, Nguyễn Tấn Cường**, Phạm Hữu Thiện Chí**, Đoàn Tiến Mỹ
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:49184
GIÁM SÁT QUY TRÌNH VỆ SINH BỆNH VIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ATP
MONITORING THE EFFECTIVENESS OF HOSPITAL CLEANING BY USING ATP QUANTITATIVE METHOD
Nguyễn Phúc Tiến*, Lê Thị Kim Anh*, Lê Thị Anh Thư*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:49585
TÌNH HÌNH BÁO CÁO SỰ CỐ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2011 VÀ 2012
SITUATION OF INCIDENT REPORTING IN CHO RAY HOSPITAL IN THE YEAR 2011 AND 2012
Trần Bồi Duy*, Lê Thị Kim Anh*, Lê Thị Anh Thư
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:50186
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH MÊLANÔM ÁC
PATHOLOGICAL FEATURES ANALYSIS OF MALIGNANT MELANOMA
Trần Hương Giang*, Nguyễn Sào Trung*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:50587
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN 30 TRƯỜNG HỢP BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC
CLINICAL FEATURE OF 30 CASES CRITICAL ILLNESS POLYNEUROPATHY IN INTENSIVE CARE UNIT
Lê Thị Thúy An*, Nguyễn Thi Hùng**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:51088
KHẢO SÁT Ý KIẾN VÀ SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2013
OUTPATIENT IDEA AND SATISFACTION SURVEY RESULTS AT ODP - CHORAY HOSPITAL IN 2013
Lê Thị Mỹ Hạnh*, Hoàng Kim Yến Thi*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:51489
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ LOÉT BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BẰNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU
PLATELET RICH PLASMA FOR TREATMENT OF NONHEALING DIABETIC FOOT ULCERS
Trần Đặng Xuân Tùng*, Lê Thị Bích Phượng*, Phạm Văn Phúc**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:52090
KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA SA TRỰC TRÀNG KIỂU TÚI VỚI CÁC BỆNH LÝ SÀN CHẬU THƯỜNG GẶP KHÁC
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RECTOCELE AND OTHER PELVIC FLOOR DISORDERS
Võ Tấn Đức*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:52591
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU NHÁNH XUYÊN CỦA ĐỘNG MẠCH NGỰC LƯNG

Ngô Đức Hiệp*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:53192
SỬ DỤNG VẠT DA CÂN NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH NGỰC LƯNG ĐIỀU TRỊ SẸO CO KÉO VÙNG NÁCH DO DI CHỨNG BỎNG
USING THORACODORSAL ARTERIAL PERFORATOR FLAP TO TREATMENT THE AXILLARY SCAR BURN CONTRACTURES
Ngô Đức Hiệp*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:53593
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU TRÊN BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
INVESTIGATING THE RISK FACTORS FOR DEEP VENOUS THROMBOSIS ON PATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL
Phan Thanh Thăng*, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:53994
KHẢO SÁT LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA
CLINICAL FEATURES AND EARLY RESULT TREATMENTS FOR GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR
Trương Nguyễn Duy Linh*, Nguyễn Võ Vĩnh Lộc*, Võ Thị Thuỷ*, Lê Ngọc Nhung*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:54895
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC PHÓNG XẠ 11C-ACETATE TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
COMPLETE THE SYNTHESIS PROCEDURE OF 11C-ACETATE RADIOPHARMACEUTICAL IN CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Thị Phương Nam*, Nguyễn Công Đức*, Ngô Thanh Linh*, Hoàng Công Khu*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:55396
ÁP DỤNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ THÔNG TIN Y TẾ BỆNH NHÂN TẠI KHOA PHẪU THUẬT TIM – BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Bùi Quốc Thắng*, Phạm Thọ Tuấn Anh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:55997
ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ ĐA HÌNH CỦA GEN IL-1B VÀ IL-10 VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI NHIỄM HELICOBACTER PYLORI TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM
SPECIFIC POLYMORPHISMS OF IL-1B AND IL-10 AND HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN VIETNAMESE SUBJECTS
Hà Mai Dung*, Hoàng Thị Thu Hà**, Phạm Thị Minh Hồng***
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:56698
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐO PHÂN SUẤT DỰ TRỮ LƯU LƯỢNG MẠCH VÀNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG DẪN CAN THIỆP CÁC TỔN THƯƠNG PHỨC TẠP TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
FRACTIONAL FLOW RESERVE FOR ASSESSMENT AND GUIDING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS WITH COMPLEX CORONARY ARTERY LESIONS AT CHO RAY HOSPITAL
Võ Thành Nhân*, Huỳnh Trung Cang**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:57299
CHẨN ĐOÁN TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO BẰNG CỘNG HƯỞNG TỪ MẠCH MÁU
DIAGNOSING INTRACRANIAL ANEURYSMS WITH MR ANGIOGRAPHY
Nguyễn An Thanh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Chợ Rẫy 2013  Trang:583Tổng cộng 99 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4