Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


101
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG - GIẢI PHẪU BỆNH 132 TRƯỜNG HỢP U TẾ BÀO SAO ĐỘ ÁC CAO
RETROSPECTIVE STUDY OF CLINICOPATHOLOGIC FEATURES OF 132 HIGH GRADE ASTROCYTOMA CASES
Trần Minh Thông(1), Võ Nguyễn Ngọc Trang(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:4  Chuyên đề:HN KHKT BV Chợ Rẫy  Trang:1241111Tổng cộng 101 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5